Výzkum a vývoj

V roce 2009 rozšířila společnost CHEMCOMEX, a.s. svoji činnost o výzkum a vývoj v oblasti in-situ sanačních technologií, bezpečnostních systémů a inovativních technologií v oblasti nakládání se srážkovými a odpadními vodami.
výzkum
Konkrétně jsou to projekty:
  • TA02020655 – Mobilní souprava pro monitorování bioremediačních procesů
  • TA02021344 – Aplikace moderních postupů a materiálů při stabilizaci odpadů
  • TA04020435 – Vývoj a ověření technologie pro účely intenzifikace in-situ sanačních opatření
  • TA04020432 - Systém aktivního záchytu polutantů sražkových vod jako řešení pro nároky ČSN 759010 a TNV 759011
  • TA04021617 - Zpracování a zhodnocení čístírenských kalů společně s vedlejšími produkty s uplatněním mikrovlnného záření
  • TA04020433 - Vývoj technologie hloubení dokonale svislých vrtů pro instalaci monitorovacích zařízení při dohledu nad bezpečností přehradních hrází
  • TH01030475 - Komplexní vodíková technologie pro nápravu ekologických škod
  • TH02030622 - Integrované bentonitové těsnění pro zamezení negativního vlivu hydrogeologických vrtů na podzemní vody
  • TH02030209 - Kombinovaná mobilní technologie pro úpravu decentralizovaně produkovaných obtížně zpracovatelných odpadních vod
  • FV10790 - Biofiltrační jednotka s dielektrickým ohřevem
Tyto projekty jsou finančně podporovány Technologickou agenturou České republiky (TAČR) a MPO.

Na výzkumných úkolech společnost CHEMCOMEX, a.s. úzce spolupracuje s renovovanými pracovišti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, ČVUT a Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.

nette powered