Technika

RDBS
plně hydraulická mobilní souprava
na pásovém podvozku
Jádrové rotační vrtání bez výplachu v profilech D112-220 mm pro hloubení monitorovacích (PVC 125 mm) a injektážních vrtů (PVC/PE 63 mm)
RDBS Technické parametry

max průměr pažení: 220 mm
max.průměr vrtání:220 mm
max.hl. jádrového vrtu:50 m
přepravní rozměry:7400*2050*2650 mm
rozměry soupravy:3800*1800 mm
hmotnost:7 t
výška věže:8,1 m
Zařízení pro přípravu suspenze nZVI
zařízení pro přípravu suspenze nZVI Kombinované vysokorychlostní míchací zařízení, sedimentační nádrž a injektážní pumpa
nZVI Osvědčení o zápisu ochranné známky
Mašínova trubice
Zařízení pro měření obsahu elementárního železa Zařízení pro terénní měření podílu aktivního železai. Princip měření aktivity suspense (nano)železa je založen na reakci:   Fe0 + H2SO4 →FeSO4 + H2
Mašínova trubice Osvědčení o zápisu ochranné známky
Technologie IRON
Bioregenerátor s abioticko-biologickým reakčním systémem pro sanační aplikace Bioregenerátor je součástí sanační technologie na bázi in-situ reduktivní dehalogenace, jejíž podstatou je kombinace abiotického účinku elementárního železa s biologickým působením směsné kultury mikroorganismů. Zřízení je chráněno užitným vzorem UV 27570.
nZVI Osvědčení o zápisu ochranné známky
nette powered